Most ingyenesen elérhető a „IKT eszközök a tanórán” képzés!

Most ingyenesen elérhető a „IKT eszközök a tanórán” képzés!

Myreille | 2020.03.20 | Olvasási idő: 5 perc

Elkészült a Vodafone Alapítvány e-learning tananyaga, amely gyors és hatékony segítséget nyújthat a pedagógusoknak a digitális átállásban is. Az E-skola, az „IKT eszközök a tanórán” című 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési program számos, az oktatásban jól használható digitális felületet bemutat, használatukat videókkal segíti, valamint a tanórákba való beépíthetőségre is ötleteket ad. Az online végezhető e-learning képzés a nap 24 órájában elérhető, és a mindennapokban azonnal hasznosítható tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé.

Váczi Dorottyával a Vodafone Digitális Angyallal, az E-skola ötletgazdájával beszélgettünk arról, milyen szemléletváltásokat indukálhat ez az e-learning képzés.

Kinek szól az „IKT eszközök a tanórán” e-learning képzés, és mi a célja?

Váczi Dorottya: A képzés általános és középiskolai pedagógusok számára készült a digitális kompetenciáik fejlesztésére. Azt szeretnék elősegíteni, hogy a pedagógusok minden tantárgy oktatása során használják a legújabb technológiákat. Rengeteg visszajelzést kaptunk a programban tanítóktól is, akik érdeklődtek az alsóbb évfolyamok digitalizációjáról, éppen ezért a képzési anyagban külön tananyagrész szól kifejezetten tanítóknak az alsós gyerekek tanóráin használható digitális felületekről és a hozzájuk tartozó jó gyakorlatokról.

Milyen digitális kompetenciákkal kell rendelkezni a mai pedagógusoknak?

Váczi Dorottya: A digitális kompetenciáknak 5 nagy területét tartják számon: az információval, a kommunikációval, a tartalomgenerálással, a biztonsággal és a problémamegoldással kapcsolatos digitális tevékenységeket. Nincs olyan terület ezek közül, ahol nincsenek fejleszthető elemek, sőt sok pedagógus van, akinek segíteni kell a netes információk szelektálása, a tartalomgenerálással kapcsolatos felmerülő kérdések, a saját netes tevékenységekkel kapcsolatosan jelentkező biztonsági problémák kapcsán is.

Melyik területeket kell a leginkább fejleszteni?

Váczi Dorottya: Nem lehet egyet kiemelni, hiszen a mindennapos digitális ténykedésben (például: keresek a tanórámhoz anyagokat, készítek egy prezentációt, összerakok feladatokat, illusztrálom azokat képekkel, videókkal, feltöltöm a digitális osztályterembe vagy esetleg az osztályom Facebook csoportjába stb.) a digitális kompetenciák nem szétválaszthatók egymásról. Éppen ezért a gyakorlati ismeretek bemutatása mellett rendkívül fontos a szemléletformálás.

A frontális tudásátadásnál jóval hatékonyabb módok is léteznek a gyerekek 21. századi kompetenciái fejlesztésére, és a jelenlegi tantermen kívüli digitális munkarend még inkább lehetőséget teremt arra, hogy az egyenként megtartott 45 perces frontális órák helyett a tantárgyközi projekteké és digitális csoportmunkáé legyen a főszerep.

Hosszú ideje célom, hogy a pedagógusok lássák a „nagy képet”, a digitális tanulás paramétereit, résztvevőit, ismerjék szabályait és merjenek „kezdőnek lenni” ebben, és akár tanulni a gyerekekkel együtt vagy a gyerekektől.

Mire számíthat, aki elvégzi a képzést? Szakképzési pontok?

Váczi Dorottya: A képzés elvégzéséért 30 akkreditált kreditpont jár. Mivel a pedagógusoknak 7 év alatt kötelezően 120 kredit kell megszerezni, melyből 90-nek akkreditált képzésből kell származnia, prioritás volt számunkra az e-learning képzés akkreditációja, hogy ezzel is segíthessük a tanárok szakmai fejlődését. Mindezt azzal párhuzamosan, hogy a képzés végén azonnal hasznosítható tudás birtokosaivá váljanak. A pedagógusok bátorságot nyerjenek az IKT eszközök használatához, hogy a lehetőséget lássák a digitális világban és digitális oktatásban. Természetesen mindehhez számos gyakorlati ötlettel is szolgálunk, melyeket akár ki lehet próbálni, akár másnap be lehet vinni az órára.

Az utóbbi napokban mindenkit a digitális osztályterem lehetőségei és működése foglalkoztat. Erre is tartalmaz ismereteket a képzés?

Váczi Dorottya: A képzés utolsó 10 órájának témája a digitális átállás, mely soha nem egy pedagógus döntése, hanem intézményi döntés kell, hogy legyen. A digitális osztálytermek témaköre is szerepel képzésben, több felületet javasol, melyek használhatóak a digitális közösségépítésre, tudásmegosztásra és online órák lebonyolítására. Amit az elmúlt pár nap tapasztalatai alapján javasolhatunk az az, hogy próbáljanak az iskolák egy konkrét platformot találni, lehetőleg olyat, mely stabil vállalatokhoz köthető, ugyanis a korábban hatékonyan használható felületek közül jó néhány összeomlott a túlterheltségtől a napokban.

Milyen eszközök szükségesek a kurzus elvégzéséhez?

Váczi Dorottya: E-mail fiók és interneteléréssel rendelkező digitális eszköz. Laptopról, asztali gépről, de akár telefonról, tabletről is végezhető, bár kényelmesebb és célszerűbb egy egérrel és billentyűzettel rendelkező eszközt választani.

Milyen ütemezés szükséges hozzá? Hány nap alatt végezhető el?

Váczi Dorottya: A képzést 30 tanórára kalibráltuk két szintes rendszerben. Az alapismeretek egészen rövid idő alatt megszerezhetők, aki viszont szívesen elmélyedne egy-egy anyagrészben, annak számos ismeretmélyítő anyagot építettünk be: előadásokat, tutorial videókat, olvasnivalót, érdekességeket, így megnyílhat az út egy hosszabban tartó tanulási folyamatra, mely nem alapfeltétele a képzés sikeres teljesítésének, sokkal inkább lehetőség az egyéni tanulási útvonalakra. 

Hogyan lehet regisztrálni?

Váczi Dorottya: A képzést a kialakult tantermen kívüli tanrendi helyzetre való tekintettel ingyenesen ajánljuk a pedagóguskollégáknak. Mindössze egy e-mailt kell küldeni részvételi szándékukról a konzulens.hu@vodafone.com e-mail címre és ügyintézőnk küldi a hozzáférést az online rendszerben található képzéshez.

Vizsgázni kell?

Váczi Dorottya: Nem vizsgával zárul a képzés, hanem a 3 tanulási egység végén van egy-egy leadandó feladat, melyeknek megfelelt értékelése után teljesíthető a kurzus elvégzettnek. Ezek viszonylag egyszerűen elkészíthető feladatok: egy teszt, egy óraterv és egy reflexió készítése.

Érdeklődő szülőknek is ajánlott ez az e-learning képzés?

Váczi Dorottya: A jelenlegi helyzetben, illetve, ha szoktak a gyerekekkel otthon együtt tanulni, akkor egészen biztosan hasznosak lehetnek számukra a képzésben található felületek, ugyanakkor arra számítsanak, hogy képzés pedagógusoknak készült pedagógus szemszögből és fókuszokkal, illetve a speciális helyzet lezárulta után csak pedagógusok vehetnek majd részt rajta.

Olvass további cikkeket hasonló témában!

A szerző további írásai