Így segíti a digitális világ az SNI tanulók beilleszkedését

Így segíti a digitális világ az SNI tanulók beilleszkedését

Judit | 2019.03.13 | Olvasási idő: 4 perc

Már az olyan alapvetőnek számító digitális eszközök, amilyen az interaktív tábla, a laptop, a tablet, vagy akár az okostelefon is sokat segíthetnek abban, hogy a részképességzavaros gyerekek teljes értékű munkát végezhessenek az iskolában – mondja Hanzelné Lovász Valéria gyógypedagógus. Ez különösen annak fényében óriási jelentőségű, hogy Magyarországon a tanköteles diákok 10 – 15 százaléka küzd valamilyen, kisebb vagy nagyobb mértékű tanulási zavarral, akadályoztatással.

- A diszgráfiás, vagyis az írás nehézségeivel küzdő gyerekek esetében sok esetben már az SNI státuszt megállapító szakértői vélemény is tartalmazza, hogy a tanuló az írást laptopon végezze, és az írásbeli érettségit is így tehesse le – folytatja a gyógypedagógus. - Így ugyanis kiküszöbölhető az abból eredő nehézség, hogy a diák részképességzavara miatt nem tud hatékonyan jegyzetelni, vagy akár egy esszét megírni, hiába van meg hozzá a tárgyi tudása – teszi hozzá gyógypedagógus szakértőnk.

A gyógypedagógus tapasztalata szerint arra is volt már példa, hogy egy középiskolában a kvízek készítésére alkalmas Kahoot alkalmazás segítségével, mobil telefonon írtak kémia dolgozatot a diákok, köztük az SNI-s tanulók is.

SNI – mit jelent pontosan?

- Azok a gyerekek, tanulók, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján valamilyen fogyatékkal élnek, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulónak számítanak – világítja meg a hátteret gyógypedagógus szakértőnk. - Ilyenek például a mozgásszervi, az érzékszervi, az értelmi, vagy a beszédfogyatékos gyermekek, illetve több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos diákok. De SNI státusza van az autizmus spektrumzavarral élő, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (pl. súlyos tanulási-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) élő gyerekeknek is. Közéjük tartoznak például az olvasási nehézségekkel küzdő diszlexiások, az írás nehézségeivel élő diszgráfiások, vagy a számolási nehézségekkel élő diszkalkuliások. A hiperaktivitás és figyelemzavar diagnózisa is SNI státuszra jogosít.

Így segíti a digitális világ az SNI tanulók beilleszkedését

A beszédterápiától a szemvezérelt számítógépig

Szakértőnk számos olyan segítő szoftvert ismer, amelynek használatával segíthető a fogyatékkal vagy részképességzavarral élő gyerekek, diákok tanulása.

A látássérültek esetében például általánosan használt eszköz a JAWS for Windows képernyőolvasó program, a gyengén látók esetében pedig a Magic képernyőnagyító program. Ezen kívül alapvető a 10 ujjas vakírás megtanítása, így a látássérült tanuló számítógépbe jegyzetelhet az órán.

Beszédjavítás-terápiára, illetve olvasásfejlesztésre alkalmas a Beszédmester szoftver, amelynek segítségével a gyermek könnyen és gyorsan tanulhatja meg az írás és a beszéd megfeleltetését. A részképességükben sérült és diszlexiás gyermekek terápiájában, és egyes beszédhibák kezelésében is eredményesen használható.

A Hallástréning elnevezésű program a hallássérült gyermekek intenzív hallásnevelésében segít. Nagyméretű hangadatbázisa segítségével a hallássérültek megmaradt, beszűkült hallástartományát igyekszik hangingerekkel mozgósítani, fejleszteni, finomítani az akusztikus érzékelő és differenciáló készséget, valamint kiépíteni a felfogott beszédhangokra épülő kombinációs készséget. Ugyancsak a kommunikációt segíti a Verbalio nevű, kép alapú program, míg a webcaptioner.com a hallott szöveget írja a gépbe.

A Boardmaker PCS és AAC szimbólum alapú kommunikációs és oktató szoftver, többek közt az autisták fejlesztésében hatékony. A Tobii számítógép szemvezérelt rendszerével pedig a halmozottan sérültek kommunikációját teszi lehetővé.

Pótolják a hiányzó képességeket

A különleges bánásmódot igénylő, azaz sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetében nagy hiba lenne nem kihasználni a digitális világ jelentette segítségeket. Az informatikai eszközökön keresztül a tanulási zavarral küzdő gyerekhez több érzékszerven keresztül jut el az információ, elősegítve annak megértését. A segítő technológiák a hiányzó készségeket, képességeket igyekeznek pótolni. A részképességzavarral vagy fogyatékkal élők esetében az informatikai eszközök használatával csökkenhet az a hátrány, amit a diák egészséges társaihoz képest a tanulásban, vagy akár az általános életminőségben fejlesztés nélkül elszenvedne.

Olvass további cikkeket hasonló témában!

A szerző további írásai