A kicsik verekednek, a nagyobbak pletykálnak – mit tudunk az iskolai bántalmazásról?

A kicsik verekednek, a nagyobbak pletykálnak – mit tudunk az iskolai bántalmazásról?

Judit | 2019.05.10 | Olvasási idő: 6 perc

Az iskolai bántalmazás nem új keletű probléma, bár vannak olyan formái, amelyek az utóbbi időben terjedtek el. Nem könnyű fellépni ellene, de ma már legalább beszélünk róla, és keressük a megoldás lehetőségét. De vajon mit tudunk pontosan a bántalmazás dinamikájáról? Kiből lesz bántalmazó, és kiből lesz áldozat? Erről kérdeztük Kisfalusi Dorottyát, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont témába vágó kutatásának egyik szerzőjét.

A médiából úgy tűnik, mintha egyre több és egyre durvább lenne az iskolai bántalmazás. Vajon ez tényleg így van, vagy csak többet beszélünk róla?

Kisfalusi Dorottya: Régi adatokkal nem rendelkezünk. Az azonban tény, hogy minden gyerekközösségben előfordult és előfordul bántalmazás, és az is tény, hogy mostanában az érdeklődés középpontjába került ez a téma. Vannak olyan formái is a bántalmazásnak, amelyek mostanában, a technika fejlődésével alakulhattak ki, például az internetes zaklatás.

Pontosan miről szól a kutatás?

Kisfalusi Dorottya: A vizsgálat, amelybe 35 iskola 61 osztályát vontuk be, szociológiai szempontból vizsgálja az iskolai bántalmazást, annak dinamikáját és közösségi meghatározóit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a bántalmazás, az áldozattá vagy bántalmazóvá válás hogyan függ össze a gyerekeknek az osztályban elfoglalt státuszával, népszerűségével, barátaik számával. A kapcsolatháló-elemzés során nem csak arról kérdeztük a diákokat, hogy kik a legnépszerűbb osztálytársaik, kik a barátaik, hanem rákérdeztünk a negatív kapcsolatokra is: kik a kevésbé népszerűek, kik azok, akiket az illető nem szeret. Azt is felmértük, ki az, akit legalább egy gyerek, és ki az, akit legalább hárman bántottak már. A kutatás kezdetén 5. osztályba járó gyerekeket több évig követtük.

A kicsik verekednek, a nagyobbak pletykálnak – mit tudunk az iskolai bántalmazásról?
Sok gyerek panaszkodott bántalmazásról?

Kisfalusi Dorottya: A kutatásban a bántalmazást úgy definiáltuk, mint ismétlődő rosszindulatú cselekvést, egy alacsonyabb státuszú, magát megvédeni nem képes áldozattal szemben. Ha két azonos státuszú diák csúfolódik vagy verekszik, azt iskolai erőszaknak nevezzük. A mi kutatásunk alapján gyerekek 10 százaléka legalább egy esetben átélt már valamilyen típusú internetes zaklatást az osztálytársai által, és 2-3 százalékukat legalább hárman bántalmazták már ilyen módon. A fizikai bántalmazás valamilyen formáját 30 százalékuk átélte már legalább egyszer, míg 10 százalékukat legalább hárman bántották már így. A verbális bántalmazás elterjedése még szélesebb körű, a gyerekek 50-60 százaléka legalább egyszer szenvedő alanya volt, míg 20-30 százalékuk legalább háromszor vált áldozattá.

Az iskolai bántalmazásnak sokféle formája lehet a nyílt fizikai erőszaktól a rosszindulatú pletykáig. Melyik formája a jellemzőbb az egyes korosztályokra és nemekre?

Kisfalusi Dorottya: A bántalmazás formája a kor és nem szerint is változik. Az óvodások, kisiskolások, akiknek még nem túl fejlettek a kommunikációs és szociális készségeik, általában a nyílt bántalmazást választják, csúfolódnak, verekednek. Ahogy idősebbek lesznek, úgy kerülnek előtérbe a bántalmazás rejtettebb formái, például a verbális bántalmazás, a „beszólogatás”, vagy a rosszindulatú pletykák terjesztése, akár az interneten is. A fiúk szintén többször választják a nyíltabb formákat, míg a lányok a rejtettebbeket.

A lényeg viszont minden esetben az, hogy minél több ember előtt szégyenítsék meg az áldozatot.

Kiből lesz jellemzően bántalmazó?

Kisfalusi Dorottya: Van, aki csak így lát módot arra, hogy státuszt szerezzen a közösségben: erősebbnek, hatalmasabbnak akar mutatkozni a társainál. De a népszerű, vagy a többiek által népszerűnek tartott gyerekek közül is kikerülhetnek a bántalmazók. Velük előfordul, hogy bár magas státuszúnak számítanak, kevés igazi, mély baráti kapcsolatuk van. Sokszor csak úgy tudják fenntartani a népszerűség és a „menőség” látszatát, hogy váltogatják, mikor kit bántanak. Van előzmények nélküli, úgynevezett „proaktív” bántalmazás is, de „reaktív” is, amikor a bántalmazó a saját vélt vagy valós kirekesztettségét akarja megtorolni. És persze az is sokat számít, hogy melyik gyerek milyen mintát hoz otthonról, hogyan viszonyul a családja az agresszióhoz.

Hogyan dől el az, kiből lesz az áldozat?

Kisfalusi Dorottya: Ez attól is függ, mi az, amit az adott közösség még tolerál, és mi az, amit nem. Általánosságban a népszerűtlenebb, kevés baráti kapcsolattal rendelkező gyerekek lesznek áldozatok, ugyanis kisebb a valószínűsége, hogy valaki kiáll mellettük. A többiek azért sem mernek kiállni az áldozatok mellett, mert félnek, hogy ők is áldozattá válnak. Érdekes tapasztalat egyébként, hogy Magyarországon előbb ismerik be a gyerekek, hogy bántalmaztak valakit, mint azt, hogy őket bántották.

Mi lehet ennek az oka?

Kisfalusi Dorottya: Több dolog is szerepet játszhat ebben. Egyrészt magyar társadalomban még mindig más az erőszak megítélése, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, Másrészt tőlünk nyugatra már korábban elkezdődtek azok az intervenciós programok, amelyek igyekeztek tudatosítani a gyerekekben, hogy az erőszak nem menő, ki kell állni az áldozatok mellett, és a bántalmazás nem az áldozat szégyene.

Min alapulnak ezek az intervenciós programok, és mennyire sikeresek?

Kisfalusi Dorottya: A programok, amelyekből több már Magyarországon is elérhető egyrészt az áldozatokban tudatosítják, hogy ami velük történik, az nem elfogadható, másrészt pedig az iskolai közösség, ennek részeként pedig a tanárok érzékenyítésére alapulnak, már csak azért is, mert a bántalmazások egy része a tanár számára láthatatlanul zajlik. Holland adatok szerint az ilyen programok meglehetősen sikeresek, ám vannak egyes gyerekek, akiknek az izolációját nagyon nehéz megszüntetni. A legnépszerűtlenebb tanulók gyakran a programok dacára is áldozatok maradnak.

Olvasd el cikkünket is, amiben arról írunk, mi a teendő a gyerek és a szülő részéről online zaklatás esetén!

Olvass további cikkeket hasonló témában!

A szerző további írásai